Правата на фрийлансъра

Правата на фрийлансъра

Откакто започнах самостоятелна практика следя множество групи в социалните мрежи, насочени към фрийлансърите. Постоянно чета оплаквания от всякакви специалисти (дизайнери, копирайтъри, фотографи и т.н.), които са предоставили услуга, но не са получили възнаграждение за нея. Повечето мнения, които се формират под такива постове, се обединяват около идеята, че след като услугите се предоставят онлайн и

Търговската тайна

Търговската тайна е един от обектите на интелектуална собственост. За пръв път по-подробна уредба на международно ниво тя получава в чл. 39 от Споразумението TRIPS (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) от 1994 г. Дълго време в България не съществуваше подробна законова регламентация на търговската тайна. Едва през 2019 г. беше приет Закон