Недобросъвестно заявяване на търговска марка

Недобросъвестно заявяване на търговска марка

В практиката си все по-често се сблъсквам с явлението недобросъвестно заявяване на търговска марка. Твърде често търговски марки се заявяват от лица, които нямат намерение да ги използват, а целят само затрудняване дейността на действителния собственик на марката, както и финансова изгода. Пример за това е следната хипотеза – малка фирма започва дейност, предоставяйки супер

Чатът като доказателство в съда

Технологиите навлизат не само в живота ни, но и в правната уредба. Макар и в България това да се случва бавно, волята на законодателя да уреди специфичните правоотношения, които се пораждат, е факт. Използването на чатът като доказателство в съда е една от любимите ми теми. Постоянно отговарям на запитвания, свързани с правни спорове от

Промени в процесуалните закони относно използвания език

На 10.02.2021 беше приет на второ четене Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, като част от измененията се отнасят до използвания в жалбата език. Текстът възпроизвежда новосъздадения през юли 2020 г. в Гражданския процесуален кодекс чл. 100а. Съгласно тези норми жалбата, исковата молба, писмения отговор, както и всички документи, отправени до съда, не