Изборът на търговска марка е важна стъпка при започването на нов бизнес. Марката е лицето на Вашия продукт пред клиентите и пред конкурентите. Има някои важни неща, които трябва да знаете, когато избирате търговска марка. Концепция за визията на търговската марка Най-напред следва да имате идея дали марката ще се състои само от словни елементи,