Тълкувателно решение на ВКС относно промишления дизайн

Тълкувателно решение на ВКС относно промишления дизайн

С Тълкувателно решение № 2/2022 от 14.03.2023 г. по Тълкувателно дело № 2/2022 г. Общото събрание на Търговската колегия ВКС реши, че наличието на висящо пред административен съд производство по обжалване на решението на председателя на Патентно ведомство на Република България за заличаване на промишлен дизайн е основание за спиране по реда на чл. 229, ал.

Неимуществени вреди, претърпени от ЮЛ

Могат ли юридическите лица да претендират обезщетение за неимуществени вреди (наричани неправилно “морални вреди”)? Отговорът на този въпрос не е еднозначен и поставя все по-големи предизвикателства. Към момента на публикуването на настоящия текст е поискано образуването на Тълкувателно дело по въпроса. В какво се състои проблемът? Темата дали юдидическите лица могат да търпят неимуществени вреди

Паркомястото като обект на собственост

Теорията и практиката отдавна водят спор относно способността на паркомястото да бъде самостоятелен обект на собственост. Представлява ли място за паркиране, което не е изградено като гараж, а представлява очертано с боя парче асфалт от дворната площ на сградата, самостоятелен обект на собственост? Множество строители продават паркоместа, заедно с построените в сградата апартаменти. Понякога се