През месец юни ще влязат в сила промените в ЗЗД относно абсолютната давност за задължения на физическите лица. Според вносителите на законопроекта, целта на промяната е отпадането на фигурата на „вечния длъжник“. Обнародваните текстове съдържат множество неясноти и крият сериозни рискове както за длъжника, така и за кредитора, но в настоящия материал няма да се