Адвокат Диана Попова

Интелектуалната собственост е един от най-ценните Ви активи!
Защитете бранда си, за да се предпазите от недобросъвестно използване на името и логото Ви.
Регистрирайте Вашата търговска марка или промишлен дизайн!