Подаване на заявка

Адвокат Диана Попова разполага с правоспособност да Ви представлява както пред Патентно ведомство на Република България, така и пред Европейската служба за интелектуална собственост EUIPO и Световната организация за интелектуална собственост WIPO. След консултация ще получите становище какъв териториален обхват да заложите при регистрация на Вашия бранд и пред кой орган да го защитите. Подаването на заявката за регистрация изисква познаване на специфичните за всяко ведомство форми и онлайн инструменти. Най-важната част от подаването на заявката е класирането на стоките и услугите, съобразно Ницската класификация.