Сделки с търговски марки

След като притежавате регистрирана търговска марка или промишлен дизайн, Вие можете да отстъпвате на трети лица правото да ги ползват срещу възнаграждение чрез сключването на лицензионен договор. Можете да продавате или залагате своите търговски марки.