Регистрация

Щом преминете успешно през процедурата по регистрация на търговска марка, ще получите сертификат за регистрация. Срокът на защита на търговската марка е 10 години, като година преди изтичането му, ще получите напомняне за възможността за подновяване.