Становище за регистрабилност

Ако марката Ви не съответства на изискванията за абсолютни основания, или се окаже, че е налице по-ранна сходна марка, ще получите съвет как да я модифицирате така, че да бъде законосъобразна или да избегнете производството по опозиция. Без становище за регистрабилност може да се окаже, че сте налагли с години бранд, който не може да получи правна закрила.