Комуникация с органа по регистрация

Независимо пред кой орган подавате заявка за регистрация на търговска марка, необходимо е да се предприемат действия във връзка с регистрацията, които са обвързани със законоустановени срокове. Адвокат Диана Попова ще осъществи от Ваше име и за Ваша сметка цялостната комуникация с органа по регистрация във връзка съз заявката – ще представя необходимите документи, искания, отговори и ще следи за всички срокове във връзка с регистрацията. Ще получавате информация за всеки нов етап от производството, ще бъдете уведомени, когато регистрацията приключи успешно и ще получите сертификата си за регистрация.