ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Адв. Диана Попова предлага множество услуги във връзка със защита на Вашата интелектуална собственост:

 • Заявки за регистрации на търговски марки
 • Заявки за регистрации на промишлени дизайни
 • Заявки за патентни и полезни модели
 • Мониторинг на търговски марки и промишлени дизайни
 • Представителство в производства по опозиции, заличаване и отмяна на търговски марки и промишлени дизайни
 • Представителство в производства по установяване на нарушения във връзка с обекти на интелектуална собственост
 • Съдебнo представителство във връзка с установяване на нарушения и претендиране на обезщетения
 • Лицензионни договори
 • Договори за отстъпване на авторски права
 • Договори за защита на търговска тайна (NDA)
 • Регистрации на търговски дружества
 • Регистрация и защита на домейни
 • Изготвяне на документи във връзка с GDPR, Общи условия за сайтове

Адвокат Попова разполага с правоспособност да защитава правата Ви както на национално ниво, така и на европейско и международно – пред Европейската служба за интелектуална собственост – EUIPO и Световната организация за интелектуална собственост – WIPO.

Адвокат Диана Попова предоставя цялостна услуга по защита на Вашия бранд – регистрация на търговска марка или промишлен дизайн, мониторинг на притежаваните от Вас обекти, представителство в производства по установяване на нарушения, налагане на санкции и претендиране на обезщетения, както пред административните органи – Патентно ведомство на Република България и Комисия за защита на конкуренцията, така и пред всички съдебни инстанции. Адвокат Диана Попова има повече от 10 години процесуален опит, което й дава възможност да защитава правата Ви и пред Върховен касационен и Върховен административен съд.

При необходимост от консултация, не се колебайте да се свържете с мен!