ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Адв. Диана Попова предлага множество услуги във връзка със защита на интелектуалната собственост:

 • Заявки за регистрации на търговски марки
 • Заявки за регистрации на промишлени дизайни
 • Заявки за патентни и полезни модели
 • Мониторинг на търговски марки и промишлени дизайни
 • Представителство в производства по опозиции, заличаване и отмяна на търговски марки и промишлени дизайни
 • Представителство в производства по установяване на нарушения във връзка с обекти на интелектуална собственост
 • Съдебнo представителство във връзка с установяване на нарушения и претендиране на обезщетения
 • Лицензионни договори
 • Договори за отстъпване на авторски права
 • Договори за защита на търговска тайна (NDA)
 • Регистрации на търговски дружества
 • Регистрация и защита на домейни
 • Изготвяне на документи във връзка с GDPR, Общи условия за сайтове