Не съм регистрирал търговска марка. Мога ли да защитя бранда си?

Дори да не сте регистрирали търговската си марка, законът предвижда защита на собственика на нерегистрирана марка в случай, че конкурент я заяви недобросъвестно. Реалният собственик може да подаде опозиция срещу недобросъвестния заявител или да поиска заличаване на регистрираната марка. В това производство се вземат предвид реалното използване на марката и известността й сред потребителите. Производството е дълго, особено предвид възможността за съдебен контрол, поради което винаги препоръчвам да защитите бранда си още при стартиране на бизнеса.