Как се развива процедурата по регистрация на търговска марка?

Как се развива процедурата по регистрация на търговска марка?

Преди преминаването на процедура по регистрация, е важно да сте извършили предварително проучване. 1. Формална експертиза. След подаване на заявката, органът по регистрация (Патентно ведомство или EUIPO) извършва формална експертиза. Тя следи за съответствие на заявката с изискванията на закона във връзка с формата на подаване, платени такси и представителна власт на пълномощника. При констатирани

Не съм регистрирал търговска марка. Мога ли да защитя бранда си?

Дори да не сте регистрирали търговската си марка, законът предвижда защита на собственика на нерегистрирана марка в случай, че конкурент я заяви недобросъвестно. Реалният собственик може да подаде опозиция срещу недобросъвестния заявител или да поиска заличаване на регистрираната марка. В това производство се вземат предвид реалното използване на марката и известността й сред потребителите. Производството

Конкурент използва търговската ми марка, какво да правя?

Ако използваният от Вас знак е регистриран като търговска марка, разполагате с множество средства за защита, които могат да се кумулират. Можете да сезирате Патентно ведомство на Република България, което съвместно с Икономическа полиция да извърши проверка и да глоби нарушителя. Може да потърсите правата си по съдебен ред, като получите парично обезщетение за претърпените

Мога ли да се консултирам с адвокат онлайн?

Да, можете. Адв. Попова предлага консултации в онлайн среда, които са препоръчителната форма на комуникация с клиента по време на усложнената епидемична обстановка. Необходимо е да се обадите на посочения телефон за контакт и да уговорите ден и час, удобен за двете страни. На предварително уточнен имейл ще получите линк за среща в платформата Zoom