Неимуществени вреди, претърпени от ЮЛ

Неимуществени вреди, претърпени от ЮЛ

Могат ли юридическите лица да претендират обезщетение за неимуществени вреди (наричани неправилно “морални вреди”)? Отговорът на този въпрос не е еднозначен и поставя все по-големи предизвикателства. Към момента на публикуването на настоящия текст е поискано образуването на Тълкувателно дело по въпроса. В какво се състои проблемът? Темата дали юдидическите лица могат да търпят неимуществени вреди

СГС осъди Парламента да плати обезщетение от 2,5 млн. лв. на производител на ВЕИ

Със свое решение № 265579 от 31.08.2021 г., постановено по гр.д. № 16739  по описа за 2018, 26 състав на I ГО на СГС осъди Народното събрание на Република България да заплати на “ЦСЕ Биогаз Исперих” ЕООД  обезщетение в размер на близо 2,5 милиона лева. Ищецът е дружество за производство на електрическа енергия от биомаса. Предявени

ВКС относно правото да откажем заснемане от журналисти

Ново решение на ВКС определя границата между свободата на журналиста да отразява обективната действтелност и правото на лицата да откажат заснемане от журналисти. С определение № 524/09.07.2020 г. е допуснато касационно обжалване по чл.280, ал. 1, т. 3 ГПК по правния въпрос: налице ли е противоправно поведение на журналист, репортер при филмиране, фотографиране, записване и

Решение на Съда в Страсбург относно използвания от политици език в социалните мрежи

На 02.09.2021 Европейският съд по правата на човека постанови съдебно решение по случая Санчез срещу Франция като отсъди в полза на държавата и отрече да е налице нарушение на свободата на изразяване. Случаят е любопитен и засяга актуалната тема за политическото общуване, поведението на публичните личности в социалните мрежи и санкцията, която държавата може да

Изкуственият интелект като носител на права

На 30.07.2021 Федералния съд на Австралия постанови историческо решение по делото Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879, съгласно което, за целите на австралийския Закон за патентите, изкуственият интелект може да бъде считан за надлежен автор на изобретение по подадена заявка за патент. Съдът приравнява изкуствения интелект, създал патентоспособно изобретение, на физическото лице –

С окончателно решение на ВАС гражданин осъди НАП за изтеклите лични данни

С Решение №5587 от 10.05.2021 г.  пето отделение на Върховен административен съд остави в сила Решение №4981/25.09.2020 година, постановено по адм.дело №11258/2019 г. на Административен съд София-град, с което се осъжда НАП да изплати на ищеца 500 лв., представляващи обезщетение за изтеклите данни от НАП, както и да плати направените разноски по делото. Дeлoтo e

Решение на Съда в Страсбург относно задължителната имунизация

На 08.04.2021 Европейският съд по правата на човека в Страсбург (ЕСПЧ) постанови съдебно решение относно задължителната ваксинация. Делото е образувано през 2013 г. и не е пряко свързано с имунизацията срещу covid-19, но е с принципно значение по отношение на обществения дебат. С решение по делото Вавричка и други срещу Република Чехия, Голямата Камара на