Правата на фрийлансъра

Правата на фрийлансъра

Откакто започнах самостоятелна практика следя множество групи в социалните мрежи, насочени към фрийлансърите. Постоянно чета оплаквания от всякакви специалисти (дизайнери, копирайтъри, фотографи и т.н.), които са предоставили услуга, но не са получили възнаграждение за нея. Повечето мнения, които се формират под такива постове, се обединяват около идеята, че след като услугите се предоставят онлайн и

Стоп капаро – права и задължения на страните

Терминът „стоп капаро” или друг подобен термин като „разписка за депозит”, „договор за стопиране на предлагане”, „договор за гаранция” и разновидностите му не са легални и означаваното с тях явление няма правна уредба у нас. То обаче намира широко приложение в договорната практика при продажба на недвижими имоти и е допустимо съгласно чл. 9 от

Вечните длъжници и абсолютната давност – капаните на кредиторите

През месец юни ще влязат в сила промените в ЗЗД относно абсолютната давност за задължения на физическите лица. Според вносителите на законопроекта, целта на промяната е отпадането на фигурата на „вечния длъжник“. Обнародваните текстове съдържат множество неясноти и крият сериозни рискове както за длъжника, така и за кредитора, но в настоящия материал няма да се