Име или лого да регистрирам

Един от най-честите въпроси, на които отговарям в процеса на регистрация на търговска марка, е “Име или лого да регистрирам като търговска марка?” Отговорът почти винаги е еднакъв, и той е “И двете”.

Кога марката се третира като словна (име) и кога като лого?

За да отговорим на въпроса “Име или лого да регистрирам” първо трябва да изясним какви са видовете търговски марки, подходящи в този случай. Когато се регистрира само името, без никакви специфики в изписването, това е словна марка и тя пази само търговското име. Когато регистрираме лого, то това е фигуративна марка. Тя може да съдържа, или да не съдържа словни елементи. Всяко наименование, изписано със специфичен шриф, цвят или различно разположение на букви и думи, се третира като фигуративна марка, независимо дали съдържа други образни елементи. Европейското законодателство я нарича “фигуративна марка, съдържаща словни елементи”, а българското – “комбинирана марка”. Най-често въпросът дали да се регистрира име или лого е актуален, когато самото име се съдържа в логото.

 

 

Каква закрила дават двата вида марки?

Общото правило е, че марката дава закрила във вида, в който е заявена, без да бъде разделяна на отделни нейни елементи.

Словната марка дава закрила само върху словния елемент. Ако той бъде включен от конкурент в състава на комбинирана марка, към него се добавят цветен фон и изображения, които не са асоциативни, може да се окаже, че не можем да се противопоставим на това използване, тъй като марките няма да бъдат сходни, макар и да съдържат еднакво “име”. Преценката за всеки случай е индивидуална, като зависи коя от марките е по-рано регистрирана, за какви територии, за какви класове стоки и услуги.

Фигуративната/комбинираната марка, дава закрила върху цялостната композиция и комбинация от име, цвят, шрифт и специфични изображения. В една комбинирана марка, освен името, може да се съдържат много елементи, като то не е с доминиращо значение. Ето и пример с една българска марка, регистрирана от Патентно ведомство на Република България за стоки от клас 29. Марката съдържа като доминиращ елемент жълт фон, множество фигуративни елементи и словния елемент “Първомайска лютеница”, изписан със специфичен шрифт и цвят, а под него и словният елемент “Ръченица”. В същото време е налице словна марка “Ръченица”, регистрирана от друго лице, отново за територията на България, за същия клас стоки. Двете марки не биха се третирали като сходни. Отново пояснявам, че за всеки случай преценката е индивидуална.

Име или лого да регистрирам?

В повечето случаи клиентът иска да регистрира само една марка, най-вече от финансови съображения. Ако името се ползва без специфичен шрифт и няма конкретно отличително изписване, то словната марка е достатъчна. Проблемът идва, когато клиентът иска да има закрила и върху името, и върху цялото лого. Ако трябва да се избира между двата варианта, винаги препоръчвам да се избере вида, в който марката се ползва, т.е. лого. Това е свързано със закрилата на марката в бъдещи правни спорове, в които използването е от решаващо значение. Тази закрила винаги е компромисна. Когато името е включено в лого, то най-пълната закрила дава защитата на две отделни търговски марки. Словната марка брани името като такова. Комбинираната защитава цялостната бранд визия.

За въпроси свързани с избора на марка, или който и да било аспект от защитата на интелектуалната собственост, не се колебайте да се свържете с мен.