Финансова измама, насочена към заявители на търговски марки

Обезпокоително голям е броят на клиентите, заявили търговски марки пред EUIPO (European Union Intellectual Property Office), които получават заблуждаващи съобщения за изискуеми плащания във връзка със заявена от тях търговска марка. Прилагам получено от клиент съобщение, в което съм заличила данните за заявителя и за марката. Това е типичен пример за финансова измама, от каквито EUIPO предупреждава да се пазим.

Измамниците използват данните от регистъра на EUIPO – изображение на марката, номер на заявка и дата на подаване, идентификационни данни на заявителя. Това е възможно поради законовото задължение на ведомството да публикува заявките в съответствие с чл. 44 от Регламент (EC) 2017/1001.

Съобщенията обикновено се получават по пощата на адреса на заявителя, като съдържат твърдение за дължими суми във връзка с подадената заявка за регистрация. В тези съобщения, оформени като фактури, се наблюдава лого, имитиращо логото на EUIPO, а подателят е обозначен като European Agency Intellectual Property – име, което е близко до името на официалната организация. Посочена е банкова сметка за заплащане на уж дължимите такси.

Справка на официалната страница на EUIPO лесно ще Ви ориентира, че съобщенията са плод на финансова измама. Ведомството многократно напомня, че съобщения за дължими такси никога не се изпращат на хартиен носител, както и че цялата комуникация във връзка със заявките става чрез уеб-базирания портал User Area. При наличие на упълномощен представител – адвокат или ПИС, цялата кореспонденция се води чрез него. Вашият адвокат или представител по индустриална собственост следва да Ви е информирал, че всички дължими такси се заплащат при подаване на заявката, а не на по-късен етап. Повече информация за подвеждащите фактури може да откриете тук.

Бъдете внимателни и не плащайте суми, за които имате колебания, преди да се консултирате с Вашия адвокат или представител по индустриална собственост!