Промени в процесуалните закони относно използвания език

На 10.02.2021 беше приет на второ четене Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс, като част от измененията се отнасят до използвания в жалбата език. Текстът възпроизвежда новосъздадения през юли 2020 г. в Гражданския процесуален кодекс чл. 100а. Съгласно тези норми жалбата, исковата молба, писмения отговор, както и всички документи, отправени до съда, не може да съдържат заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации. Всички такива действия се считат за нередовни. Изключение се допуска, когато използваните заплахи, обидни или нецензурни думи или квалификации се отнасят до обстоятелствата, на които се основава искането, тоест когато искането ни е свързано с използван срещу нас нецензурен език и заплахи.

Последицата от нередовните процесуални действия може да бъде сериозна. Констатирайки нередовността, съдът дава възможност на страната да я отстрани. Все още няма достатъчно натрупана съдебна практика как следва да се отстрани подобен вид нередовност. Вероятно съдията ще укаже на страната да представи документа, като коригира частта, съдържаща заплахи, обиди и нецензурни квалификации. Размяната на книжа в този случай ще се удължи. Ако странта не изпълни указанията обаче, настъпва процесуалната тежест, а именно – действието се смята за неизвършено. Така например ако една искова молба съдържа множество обидни квалификации към съда и към ответники, включително и в нейния петитум, и тези квалификации не бъдат отстранени след указанията на докладчика и в дадения срок, съдът има правомощието да върне исковата молба. Връщането на исковата молба пък може да влече след себе си сериозни последици, като пропускане на давностния срок за надлежното упражняване правото на иск. Същите правила важат и за извършваните устно процесуални действия, като за обида към съда в съдебно заседание, може да бъде наложена и глоба.

Защо са необходими тези изменения в процесуалните закони? Множеството от хора подхожда към съда с уважение, в повечето случаи се използват услугите на адвокат, който не би си позволил неуместен език при извършването на процесуални действия. Съществуват една особена категория жалбоподатели и ищци, които се представляват сами, изготвят сами и документите си, нямат нито правни познания, нито култура на общуване с институциите. Всеки техен документ е изпъстрен с нецензурен език, понякога и със заплахи към живота на съдията. Тези документи в голяма част от случаите нямат правна стойност, но съдът е длъжен да ги докладва и да се произнесе с валиден съдебен акт. С новите изменения вечните жалбоподатели ще бъдат задължени да съобразяват езика си с общоприетия, и ще могат да търпят санкции за нарушаването на процесуалните норми.

При необходимост от образуване на гражданско или административно дело, Заявете своята онлайн консултация тук!